Сторінка психолога

Мета:максимально розвинути кожну дитину, розкрити її потенціальні таланти та створити умови для морального та фізичного вдосконалення; виявляти та розвивати здібності в обдарованих дітей; звернути увагу батьків на проблему порушення психічного здоров’я дитини активними методами; ознайомити з профілактичними заходами попередження психічних розладів; провести просвітницько – пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та у сім’ї; донести до батьків поняття «насилля», провести профілактику насильства у сім’ї.

Завдання:сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей, їх успішній соціалізації на кожному віковому етапі; створити оптимальні умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини на основі психолого – педагогічного вивчення; роводити профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і особистісному розвиткові дитини; відпрацювати реакції дитини на насилля, показати, що любов є головним методом виховання; формувати навички протидії шкідливим звичкам(профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ – інфекції і злочинності) , уміння позитивно розв’язувати конфліктні ситуації, виходити з них.

Діяльність психолога в Маложенівського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів здійснюється на основі річного плану роботи пракичного психлолга. Він складається на підставі аналітичного звіту за попередній навчальний рік, до уваги беруться запити педагогів і батьків. План роботи практичного психолога затверджується директором закладу освіти та керівником психологічної служби відділу освіти. При плануванні своєї роботи практичний психолог Лужанська Людмила Миколаївна враховує, що пріоритетними напрямами діяльності психолога є організація і зміст психологічного супроводу навчально – виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами (на разі таких не має), дітей, які потрапили у складні життеві обставини, адаптаційних процесів учнів на різних вікових періодах, профілактики правопорушень, девіантної поведінки, формування навичок здорового способу життя. Основними видами діяльності практичного психологає:

1. Діагностична діяльність.

Відповідно до нормативних документів психологічної служби проводиться індивідуальна та групова психодіагностика з учнями. Результати діагностики заносяться до індивідуальної картки супроводу учня. Для учня, його батьків, класного керівника, педагогів закладу практичний психолог розробляє рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу, вибору виховних впливів, засобів контролю, організації дозвілля дитини.

2. Корекційно – розвивальна робота.

Корекційно – розвивальна робота є одним із основних видів діяльності практичного психолога і полягає в здійсненні психолого - педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, інтелектуальному розвитку й поведінці учнів, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, психологічного розвитку особистості.

Одним із важливих напрямків корекційної роботи психолога є здійснення супроводу, надання допомоги дітям, які потрапили в складні життєві обставини, учням із девіантною поведінкою. Психолого – педагогічний супровід девіанта є комплексним процесом, у якому беруть участь не лише практичний психолог, а й адміністрація, педагогічні працівники і батьки учня.

Важливим напрямом практичного психолога є попередження дитячого суїциду. Причинами самогубства серед дітей найчастіше виступають проблеми у спілкуванні з однолітками, з особами протилежної статі, нерозділене кохання, конфлікти з батьками, несприятлива ситуація в сім’ї, сексуальне насильство тощо. Приводом для дитячого суїциду, зазвичай, виступає заклик, протест або помста. Часто самогубство дитина адресує своїм близьким з метою щось змінити в їхнфх стосунках. Атмосфера любові, прийняття й поваги до особистісних прав може убезпечити її від фатального вчинку. Корекційно – розвивальна робота з учнями, схильними до суїциду включає в себе навчання технік керування емоціями, зняття м’язового й емоційного напруження; розвиток конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях; розвиток позитивної самооцінки особистості, підвищення її соціального статусу в групі.

3. Психологічна просвіта педагогів, батьків, учнів.

v проведення психологічних тренінгів;

v організація роботи батьківського всеобучу;

v проведення просвітницьких заходів, бесід з учнями про цінність особистості й сенс життя (активна пропаганда здорового способу життя; сприяння учню в дотриманні його прав та свободи).

Якщо предметом діяльності педагога є процес навчання й виховання, то предметом діяльності практичного психолога виступають психічні процеси і особливості її розвитку. Одним із засобів розв’язання проблем, повязаних із розвитком особистості дитини, є психологізація освіти, засвоєння педагогами основ психології та застосуванні їх у прцесі навчання й виховання. Тому практичний психолог намагається постійно співпрацювати з педагогічним колективом, допомагати у вирішенні труднощів з учнями школи.

Спілкуючись їз адміністрацією й педагогами, психолог чітко визначає запит і у зв’язку із цим формулює мету, розподіляє ступінь відповідальності в її досягненні. Мета – це і є постановка психологічного завдання. Компетентний психолог іде від мети, тобто відповідає на запитання, що й навіщо я робитиму. Трапляється, що під час формування й уточнення запиту проблема вже вирішується педагогом, який запитує та водночас отримує можливість розглянути її під іншим кутом зору й краще усвідомити. Діяльність практичного психолога тільки тоді є результативною, коли він чітко усвідомлює запит.

Основні завдання практичного психолога Маложенівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів:

1.Забезпечення якісного психологічного супроводу навчально – виховного процесу.

2.Підтримка учнів, які потрапили в складну життеву ситуацію, були втягнуті в протиправні дії, наркоманію, незаконні види праці.

3.Орієнтація виховної роботи на психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику девіантної та ризикованої поведінки підлітків.

Згідно вищезазначених завдань, робота психолога школи спрямована на: психолгічне забезпечення профорієнтаційного напрямку прцесу навчання, розвиток емоційно – вольової, інтелектуальної, комунікативної сфери учнів, сприяння психологічному здоров’ю всіх учасників навчально – виховного прцесу.

Робота психолога спрямована на:

Ø організація роботи з першокласниками;

Ø організація роботи з учнями під час переходу з молодшої до середньої ланки школи;

Ø організація роботи з обдарованими учнями;

Ø організація роботи з важковиховуваними учнями;

Ø організація роботи з попередження суїцідальних проявів та насильницьких дій;

Ø психопрфілактика та психоконсультаційна робота з учнями, батьками, вчителями;

Ø просвітницько – методична робота, накопичення та систематизація науково – методичних матеріалів;

Ø підтримка дітей учасників зони АТО, біженців, переселенців.

Кiлькiсть переглядiв: 1441

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.